Call Us Now: +91 87620 54756

Vision

 • A society of Justice,Peace and Love where people live with dignity and in communion with self, Neighbour,Cosmos and God.
 • ಮಾನವನು ಸ್ವತಹ ತನ್ನಲ್ಲಿ, ನೆರೆಕರೆಯವರಲ್ಲಿ , ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆಯಿ೦ದ ಬಾಳಿದಂತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹರ್ದ ಹಾಗು ನ್ಯಾಯ ಭರಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು .


Mission

 • Restorationof human dignity to the poor, the marginalized and the deprived through the process of empowerment and by promoting sustainable environment.

Objectives

 • To empower and equip women for self-reliance, dignified, just and equitable life in social, cultural, economic, political and spiritual sphere.
 • To increase the number of rural youth engaged in self-employment.
 • To increase the number of people enjoying good health.
 • Motivating student community for secure future through education and career guidance.
 • To promote sustainable environment.
 • Promote and protect domestic workers right.
 • Promote and establish harmony among people.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು :

 • ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಘನತೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ , ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ , ಆರ್ಥಿಕ , ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ , ಧಾರ್ಮಿಕ
 • ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಾಲು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡುವುದು.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.
 • ಗೃಹ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು-ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
 • ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ ,ಧರ್ಮಗಳ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ ಹೊಗಲಾಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹರ್ದವನ್ನು ಕಾ್ಪಾಡುವುದು.

ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯ:

೧. ಸ್ವಾಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು

೨. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

೩. ಮದ್ಯ ವಸನಿ ಶಿಬಿರಗಳು

೪. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ

೫. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ

೬. ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

೭. ಸ್ವಾಬಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಾಹಣೆ